دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
47رییس کارگزینی هیات علمی227076506037
145تدارکات227276505683
81امور مالی ( تمرکز حسابها )2273
44رییس اداره پرداخت وهزینه2274
154حسابداری کارکنان2274-2271
124بایگانی حسابداری و اقتصاد2275
241مسئول تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها2277
108آزمایشگاه مکانیک خاک2278
221کارگزینی هیات علمی2279
259کارگزینی و هیات علمی ( امور حق التدریس )2279
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.