دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
192دفتر نقشه برداری گروه عمران2384
210سوله عمران نقشه کشی2384
209سوله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح و هیدرولیک2383
248مقاومت مصالح و هیدرولیک2383
117بهداشت و کنترل مواد غذایی2382
198رستوران اساتید و کارکنان ( مجتمع )2381-2269
46رییس کارگزینی اداری2380
131بسیج خواهران مجتمع2378
146تدارکات عمران2376
222کارپرداز عمران237676507659
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.