دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
30مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی2327
29مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی2486
28مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی2328
20مدیر گروه و مرکز خدمات مشاوره2397
19مدیر گروه مکانیک خودرو230576509405
33مدیر گروه معماری2339 , 233676509401
27مدیر گروه معارف اسلامی2254
18مدیر گروه مطالعات خانواده2486
24مدیر گروه محیط زیست2501
26مدیر گروه عمران2643
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.