دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
40رییس اداره اموررفاه دانشجویی225976507652
270گروه آمار و ریاضی ( مدیر )2261
49رییس اداره فارغ التحصیلی2262
79امور فارغ التحصیلان2262
214فارغ التحصیلان2262
238مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش نرم افزار2264
141تاسیسات مجتمع2265-2221
110آشپزخانه مجتمع2266
212سوله ماشین آلات کشاورزی2267
271گروه حسابداری2268
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.