دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
139بوفه ساختمان مرکزی76503458
104آزمایشگاه فیزیک ( مرکز )76503109
116آموزش نیروی انسانی225676503024
134بسیج دانشجویی231276502507
91انجمن علوم اجتماعی76502506
57رییس اداره فارغ التحصیلان221276502504
191دفتر نهاد رهبری مجتمع ۱222976502056
147تربیت بدنی (مرکزی )2489-24877656416
8مدیر امور مالی2324
10مدیر اموردانشجویی2359
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.