دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
32مدیر گروه علوم تربیتی2251
265کتابخانه دیجیتالی مجتمع2253
27مدیر گروه معارف اسلامی2254
227گروه معارف ( مجتمع )2254
175دفتر ساختمان ۱ مجتمع225576505711
116آموزش نیروی انسانی225676503024
176دفتر ساختمان ۲ مجتمع ( گروه کشاورزی )225776505712
285گروه کشاورزی (مجتمع)225776505712
53رییس اداره نقلیه225876504265
68اداره نقلیه مجتمع ( رئیس )225876504265
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.