دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
48رییس اداره کارگزینی231476505682
202ریاست دانشگاه223776505681
58رییس دبیرخانه2369-234476505680-76505681
184دفتر گروه ادبیات فارسی249176504550
264کتابخانه دیجیتال مرکزی (مسئول )76504467
204سالن آمفی تئاتر76504440
53رییس اداره نقلیه225876504265
68اداره نقلیه مجتمع ( رئیس )225876504265
274گروه روان شناسی (دکترا)245776503939
158خدمات مرکز244076503467
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.