دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
1معاونت اداری و مالی222576507673
2معاونت آموزشی222476507634
246مشمولین234776509829
244مشاور ریاست دانشگاه2288
245مشاور حقوقی232176507635
242مسئول صندوق رفاه دانشجویی229876507035
241مسئول تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها2277
240مرکز مخابرات ( مرکزی )2444
239مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز سرور و اینترنت2375-237276507636
238مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش نرم افزار2264
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.