دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
228گروه معماری ( دفتر آموزش )232876509401
227گروه معارف ( مجتمع )2254
226گروه معارف ( دفتر اساتید)2341
225گروه محیط زیست ( مدیر )2501
224کارشناس زبان عمومی2338
223کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حسابداری2211
222کارپرداز عمران237676507659
221کارگزینی هیات علمی2279
220فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ثبت نام اینترنتی2390-234576505800
219فصلنامه پژوهش نامه فرهنگ و ادب2491
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.