دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
61رییس اداره طراحی (کارشناس عمران )2310-
62رییس اداره فارغ التحصیلان221276502504
63رییس دبیرخانه2369-234476505680-76505681
64رییس اداره آموزش زبان2281-
65رییس کارگاه فنی ( کارگاه چوب )2360-
66رییس صندوق رفاه دانشجویی2298-223276507035
67رییس آموزش گروه ادبیات-76508090
68کامپیوتر دانشکده فنی اتاق پروژه2385-
69اتوماسیون2511-
70اداره پایان نامه ها251776507663
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.