دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
251نشریه بسیج دانشجویی2313
250مهمانسرای مرکز2448
249مهمانسرای بالای سالن ورزشی2568
248مقاومت مصالح و هیدرولیک2383
247معماری- دفتر گروه معماری2339
3معاونت پژوهشی221676506887
6معاونت فرهنگی223876507661
7معاونت عمران231176507660
5معاونت سماءومدارس سماء76509282
4معاونت دانشجویی236776507632
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.