دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
51رییس اداره طراحی2310
52رییس اداره رسیدگی به اسناد2366
53رییس اداره نقلیه225876504265
54رییس اداره نگهداری و تعمیرات229176507650
55رییس اداره حقوقی232176507635
56رییس اداره طراحی (کارشناس عمران )2310
57رییس اداره فارغ التحصیلان221276502504
58رییس دبیرخانه2369-234476505680-76505681
59رییس اداره آموزش زبان2281
60رییس کارگاه فنی ( کارگاه چوب )2360
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.