دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
82امور مشمولین ( رئیس )2347
83انبار2351-2352
85انتظامات برادران - ساختمان ۱ مجتمع2230
86انتظامات خواهران - ساختمان ۳ مجتمع2356
87انتظامات ساختمان ۵ مجتمع2398
88انتظامات ساختمان ۷ مجتمع2515
89انتظامات مرکز2495
90انجمن علمی کامپیوتر2386
91انجمن علوم اجتماعی76502506
92انجمن قرانی بشارت2292
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.