دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
273گروه روان شناسی ( دفتر استادان )2456-2493
94اینترنت مرکز2455
43رییس اداره آموزش ادبیات فارسی2454
268کتابخانه مرکز2453-2496
126بایگانی روان شناسی2452
35مدیر گروهروانشناسی2451
115آموزش گروه روان شناسی2451
208سمعی و بصری مرکز ( مسئول )245076507037
199رستوران اساتید ( مرکز )2448
250مهمانسرای مرکز2448
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.