دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
255کارشناسی ارشد پژوهشی231576507664
256کارشناس زبان و ادبیات تخصصی2284
224کارشناس زبان عمومی2338
223کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حسابداری2211
132پژوهش علوم اجتماعی2442
140پشتیبانی نرم افزار کامپیوتر2346
72وب سایت2522
253نگهبانی کارت زنی-پارکینگ2348-2368-2421-2399
254نگهبانی پارکینگ ۲2349
252نگهبانی خوابگاه2420
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.