دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
41رییس اداره اموررفاه وخوابگاه2354
42رییس اداره آموزش علوم اجتماعی2460
43رییس اداره آموزش ادبیات فارسی2454
44رییس اداره پرداخت وهزینه2274
45رییس اداره ثبت نام و ثبت نمره2355
46رییس کارگزینی اداری2380
47رییس کارگزینی هیات علمی227076506037
48رییس اداره کارگزینی231476505682
49رییس اداره فارغ التحصیلی2262
50رییس اداره آموزش2285
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.