دفتر تلفن


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.
ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
41رییس اداره اموررفاه وخوابگاه2354
42رییس اداره آموزش علوم اجتماعی2460
43رییس اداره آموزش ادبیات فارسی2454
44رییس اداره پرداخت وهزینه2274
45رییس اداره ثبت نام و ثبت نمره2355
46رییس کارگزینی اداری2380
47رییس کارگزینی هیات علمی227076506037
48رییس اداره کارگزینی231476505682
49رییس اداره فارغ التحصیلی2262
50رییس اداره آموزش2285