دفتر تلفن


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.
ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
51رییس اداره طراحی2310
52رییس اداره رسیدگی به اسناد2366
56رییس اداره طراحی (کارشناس عمران )2310
59رییس اداره آموزش زبان2281
60رییس کارگاه فنی ( کارگاه چوب )2360
63کامپیوتر دانشکده فنی اتاق پروژه2385
64اتوماسیون2511
65اداره آموزش علوم اجتماعی2459
66اداره امتحانات و سنجش ونظارت2280
67اداره آموزش وامتحانات کشاورزی2308