دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
51رییس اداره طراحی2310
52رییس اداره رسیدگی به اسناد2366
56رییس اداره طراحی (کارشناس عمران )2310
59رییس اداره آموزش زبان2281
60رییس کارگاه فنی ( کارگاه چوب )2360
63کامپیوتر دانشکده فنی اتاق پروژه2385
64اتوماسیون2511
65اداره آموزش علوم اجتماعی2459
66اداره امتحانات و سنجش ونظارت2280
67اداره آموزش وامتحانات کشاورزی2308
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.