دفتر تلفن


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.
ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
30مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی2327
31مدیر گروه ادبیات فارسی249176507036
32مدیر گروه علوم تربیتی2251
33مدیر گروه معماری2339 , 233676509401
34مدیر گروه علوم اجتماعی2486
35مدیر گروهروانشناسی2451
36مدیرمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات234376507669
37رییس آموزش گروه علوم تربیتی2395
38رییس اداره امتحانات2280
39رییس اداره انتشارات علمی وامور کتابخانه2213