دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
31مدیر گروه ادبیات فارسی249176507036
32مدیر گروه علوم تربیتی2251
33مدیر گروه معماری2339 , 233676509401
34مدیر گروه علوم اجتماعی2486
35مدیر گروهروانشناسی2451
36مدیرمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات234376507669
37رییس آموزش گروه علوم تربیتی2395
38رییس اداره امتحانات2280
39رییس اداره انتشارات علمی وامور کتابخانه2213
40رییس اداره اموررفاه دانشجویی225976507652
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.