دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
31مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی2327-
32مدیر گروه ادبیات فارسی249176507036
33مدیر گروه علوم تربیتی2251-
34مدیر گروه معماری2339 , 233676509401
35مدیر گروه علوم اجتماعی2486-
36مدیر گروهروانشناسی2451-
37مدیرمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات234376507669
38مسئول سنجشو نظارت223576507121
39رییس آموزش گروه علوم تربیتی2395-
40رییس اداره امتحانات2280-
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.