دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
57رییس اداره فارغ التحصیلان221276502504
39رییس اداره انتشارات علمی وامور کتابخانه2213
9مدیر امورپژوهشی221476507674
167دفتر ارتباط با صنعت221576506263
3معاونت پژوهشی221676506887
257کارگاه کتابداری2217
15مدیر روابط عمومی221876507674
130بسیج استادان2219
157خدمات اداری ( مجتمع )222076506685
159خدمات مجتمع ۱222076506685
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.