دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
236مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش آمار234276507662
6معاونت فرهنگی223876507661
7معاونت عمران231176507660
222کارپرداز عمران237676507659
40رییس اداره اموررفاه دانشجویی225976507652
135بسیج کارکنان252476507651
54رییس اداره نگهداری و تعمیرات229176507650
84ستاد شاهد252576507638
183دفتر فرهنگ اسلامی ( رئیس )223876507637
239مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز سرور و اینترنت2375-237276507636
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.