دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
180دفتر طرح و برنامه2521
72وب سایت2522
234مرکز داده پردازی2522-2523
135بسیج کارکنان252476507651
164دبیر خانه آموزش2524-2285
84ستاد شاهد252576507638
249مهمانسرای بالای سالن ورزشی2568
206سالن ورزشی چند منظوره ( تربیت بدنی )2569
26مدیر گروه عمران2643
نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۹ مورد از کل ۲۸۹ مورد.