دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
280گروه علوم تربیتی (دفتر اساتید)223376505716
281گروه عمران2240
282گروه عمران (مدیر)2246
283گروه کامپیوتر (دفتر آموزشی)2358
284گروه کتابداری2334
285گروه کشاورزی (مجتمع)225776505712
286دفتر مدیر گروه کشاورزی2287
287گروه کشاورزی (مرکز)2443-2492
288گروه گرافیک2336
نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۹ مورد از کل ۲۸۹ مورد.