دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
103آزمایشگاه فیزیک ( مجتمع )2295
102آزمایشگاه شیمی گروه کشاورزی2205
101آزمایشگاه ریز پردازنده و مدار الکترونیکی2293
100آزمایشگاه روباتیک2294
99آزمایشگاه خاک شناسی2340
98آزمایشگاه حشره شناسی و شیمی2492
97آزمایشگاه تخصصی کامپیوتر ( مجتمع۱ )2337
96آزمایشگاه تاسیسات برقی و مکانیک2361
95آبدارخانه ریاست2316
نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۹ مورد از کل ۲۸۹ مورد.