دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
8مدیر امور مالی2324
7معاونت عمران231176507660
6معاونت فرهنگی223876507661
5معاونت سماءومدارس سماء76509282
4معاونت دانشجویی236776507632
3معاونت پژوهشی221676506887
2معاونت آموزشی222476507634
1معاونت اداری و مالی222576507673
اداره نقل و انتقالات۷۶۵۰۷۶۳۲
نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۹ مورد از کل ۲۸۹ مورد.