دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
281گروه عمران2240
282گروه عمران (مدیر)2246
283گروه کامپیوتر (دفتر آموزشی)2358
284گروه کتابداری2334
285گروه کشاورزی (مجتمع)225776505712
286دفتر مدیر گروه کشاورزی2287
287گروه کشاورزی (مرکز)2443-2492
288گروه گرافیک2336
اداره نقل و انتقالات۷۶۵۰۷۶۳۲
نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۹ مورد از کل ۲۸۹ مورد.