دفتر تلفن


نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۹ مورد از کل ۲۸۹ مورد.
ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
281گروه عمران2240
282گروه عمران (مدیر)2246
283گروه کامپیوتر (دفتر آموزشی)2358
284گروه کتابداری2334
285گروه کشاورزی (مجتمع)225776505712
286دفتر مدیر گروه کشاورزی2287
287گروه کشاورزی (مرکز)2443-2492
288گروه گرافیک2336
اداره نقل و انتقالات۷۶۵۰۷۶۳۲