دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
274گروه روان شناسی (دکترا)245776503939
276گروه زبان ( استادان )2284
277گروه زبان (مدیر)2283
275گروه زبان عمومی2338
278گروه زیست شناسی2204
279گروه علوم اجتماعی248676506163
280گروه علوم تربیتی (دفتر اساتید)223376505716
281گروه عمران2240
282گروه عمران (مدیر)2246
225گروه محیط زیست ( مدیر )2501
نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.