دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
270گروه آمار و ریاضی ( مدیر )2261
271گروه حسابداری2268
272گروه حسابداری (مدیر)2250
273گروه روان شناسی ( دفتر استادان )2456-2493
274گروه روان شناسی (دکترا)245776503939
275گروه زبان عمومی2338
276گروه زبان ( استادان )2284
277گروه زبان (مدیر)2283
278گروه زیست شناسی2204
279گروه علوم اجتماعی248676506163
نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.