دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
183دفتر فرهنگ اسلامی ( رئیس )223876507637
84ستاد شاهد252576507638
54رییس اداره نگهداری و تعمیرات229176507650
135بسیج کارکنان252476507651
40رییس اداره اموررفاه دانشجویی225976507652
222کارپرداز عمران237676507659
7معاونت عمران231176507660
6معاونت فرهنگی223876507661
235مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش آمار234276507662
236مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش آمار234276507662
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.