دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
61رییس صندوق رفاه دانشجویی229876507035
213صندوق رفاه223276507035
242مسئول صندوق رفاه دانشجویی229876507035
31مدیر گروه ادبیات فارسی249176507036
208سمعی و بصری مرکز ( مسئول )245076507037
4معاونت دانشجویی236776507632
2معاونت آموزشی222476507634
55رییس اداره حقوقی232176507635
245مشاور حقوقی232176507635
239مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز سرور و اینترنت2375-237276507636
نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.