دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
250مهمانسرای مرکز2448
251نشریه بسیج دانشجویی2313
252نگهبانی خوابگاه2420
253نگهبانی کارت زنی-پارکینگ2348-2368-2421-2399
254نگهبانی پارکینگ ۲2349
255کارشناسی ارشد پژوهشی231576507664
256کارشناس زبان و ادبیات تخصصی2284
257کارگاه کتابداری2217
258کارگاه مکانیک خودرو2362
259کارگزینی و هیات علمی ( امور حق التدریس )2279
نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.