دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
250مهمانسرای مرکز2448
208سمعی و بصری مرکز ( مسئول )245076507037
35مدیر گروهروانشناسی2451
115آموزش گروه روان شناسی2451
126بایگانی روان شناسی2452
268کتابخانه مرکز2453-2496
43رییس اداره آموزش ادبیات فارسی2454
94اینترنت مرکز2455
273گروه روان شناسی ( دفتر استادان )2456-2493
274گروه روان شناسی (دکترا)245776503939
نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.