دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
240مرکز مخابرات ( مرکزی )2444
241مسئول تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها2277
242مسئول صندوق رفاه دانشجویی229876507035
243کانون نماز2512
244مشاور ریاست دانشگاه2288
245مشاور حقوقی232176507635
246مشمولین234776509829
247معماری- دفتر گروه معماری2339
248مقاومت مصالح و هیدرولیک2383
249مهمانسرای بالای سالن ورزشی2568
نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.