دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
226گروه معارف ( دفتر اساتید)2341
227گروه معارف ( مجتمع )2254
229گزینش2314
230ماشین نویسی2325
231ماشین نویسی محرمانه2374
233مرکز اسناد امتحانی2331
234مرکز داده پردازی2522-2523
237مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش سخت افزار2234
238مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش نرم افزار2264
240مرکز مخابرات ( مرکزی )2444
نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.