دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
230ماشین نویسی2325
231ماشین نویسی محرمانه2374
232مخابرات دانشگاه976505890-9
233مرکز اسناد امتحانی2331
234مرکز داده پردازی2522-2523
235مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش آمار234276507662
236مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش آمار234276507662
237مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش سخت افزار2234
238مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش نرم افزار2264
239مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز سرور و اینترنت2375-237276507636
نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.