دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
274گروه روان شناسی (دکترا)245776503939
53رییس اداره نقلیه225876504265
68اداره نقلیه مجتمع ( رئیس )225876504265
204سالن آمفی تئاتر76504440
264کتابخانه دیجیتال مرکزی (مسئول )76504467
184دفتر گروه ادبیات فارسی249176504550
58رییس دبیرخانه2369-234476505680-76505681
202ریاست دانشگاه223776505681
14مدیر گزینش231476505682
48رییس اداره کارگزینی231476505682
نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.