دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
37رییس آموزش گروه علوم تربیتی2395
196رئیس آموزش گروه علوم تربیتی2395
194دفتر مشاوره ( استادان خواهر )2396
20مدیر گروه و مرکز خدمات مشاوره2397
87انتظامات ساختمان ۵ مجتمع2398
252نگهبانی خوابگاه2420
119بانک ملی دانشگاه243676511112-76511212
120بایگانی ادبیات فارسی2438
173دفتر ساختمان ۱ مرکز2439
158خدمات مرکز244076503467
نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.