دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
239مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز سرور و اینترنت2375-237276507636
240مرکز مخابرات ( مرکزی )2444
241مسئول تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها2277
242مسئول صندوق رفاه دانشجویی229876507035
245مشاور حقوقی232176507635
244مشاور ریاست دانشگاه2288
246مشمولین234776509829
2معاونت آموزشی222476507634
1معاونت اداری و مالی222576507673
4معاونت دانشجویی236776507632
نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.