دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
220فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ثبت نام اینترنتی2390-234576505800
221کارگزینی هیات علمی2279
222کارپرداز عمران237676507659
223کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حسابداری2211
224کارشناس زبان عمومی2338
225گروه محیط زیست ( مدیر )2501
226گروه معارف ( دفتر اساتید)2341
227گروه معارف ( مجتمع )2254
228گروه معماری ( دفتر آموزش )232876509401
229گزینش2314
نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.