دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
288گروه گرافیک2336
147تربیت بدنی (مرکزی )2489-24877656416
191دفتر نهاد رهبری مجتمع ۱222976502056
57رییس اداره فارغ التحصیلان221276502504
91انجمن علوم اجتماعی76502506
134بسیج دانشجویی231276502507
116آموزش نیروی انسانی225676503024
104آزمایشگاه فیزیک ( مرکز )76503109
139بوفه ساختمان مرکزی76503458
158خدمات مرکز244076503467
نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.