دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
35مدیر گروهروانشناسی2451
14مدیر گزینش231476505682
36مدیرمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات234376507669
21مدیرگروه کتابداری2334 - 2217
233مرکز اسناد امتحانی2331
234مرکز داده پردازی2522-2523
235مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش آمار234276507662
236مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش آمار234276507662
237مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش سخت افزار2234
238مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش نرم افزار2264
نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.