دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
200روابط عمومی ( خوشنویسی و سمعی و بصری )2318
201روان شناسی اصلاح و تربیت76506038
202ریاست دانشگاه223776505681
203سایت کامپیوتر گروه معماری2328
204سالن آمفی تئاتر76504440
205سالن دستگاه مخابرات2222
206سالن ورزشی چند منظوره ( تربیت بدنی )2569
207سایت اینترنت استادان و کارکنان2372-2375
208سمعی و بصری مرکز ( مسئول )245076507037
209سوله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح و هیدرولیک2383
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.