دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
191دفتر نهاد رهبری مجتمع ۱222976502056
192دفتر نقشه برداری گروه عمران2384
193دفتر استادان گروه روان شناسی2493
194دفتر مشاوره ( استادان خواهر )2396
195دفتر معاونت دانشکده مشاور و علوم تربیتی2330
196رئیس آموزش گروه علوم تربیتی2395
197راهنمایی پسرانه سماء76506715
198رستوران اساتید و کارکنان ( مجتمع )2381-2269
199رستوران اساتید ( مرکز )2448
200روابط عمومی ( خوشنویسی و سمعی و بصری )2318
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.