دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
اداره نقل و انتقالات۷۶۵۰۷۶۳۲
232مخابرات دانشگاه976505890-9
148تشکلهای سیاسی دانشجویان2202
278گروه زیست شناسی2204
102آزمایشگاه شیمی گروه کشاورزی2205
267کتابخانه مجتمع2206-2245
169دفتر اساتید گروه کشاورزی2208-2519
215فروشگاه کتاب2209
73امتحانات حسابداری2211
223کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حسابداری2211
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.