دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
10مدیر اموردانشجویی2359
11مدیر آموزش223676507668
12مدیر برنامه ریزی آموزشی232376506684
13مدیر حراست2241
14مدیر گزینش231476505682
15مدیر روابط عمومی221876507674
16مدیر گروه کامپیوتر2358 - 2260
17مدیر گروه زبان انگلیسی228376505713
18مدیر گروه مطالعات خانواده2486
19مدیر گروه مکانیک خودرو230576509405
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.