دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
11مدیر امورپژوهشی2327-
12مدیر اموردانشجویی2359-
13مدیر آموزش223676507668
14مدیر حراست2241-
15مدیر گزینش231476505682
16مدیر روابط عمومی221876507674
17مدیر گروه کامپیوتر2358 - 2260-
18مدیر گروه زبان انگلیسی228376505713
19مدیر گروه مطالعات خانواده2486-
20مدیر گروه مکانیک خودرو230576509405
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.