دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
160دارالقران کریم ( مجتمع )228976509023
161دارالقران ( مرکز )2494
162دانشکده ادبیات فارسی2491
163دانشکده علوم تربیتی و مشاوره2394
164دبیر خانه آموزش2524-2285
165دبیرخانه ( فکس )76507665
166دبیرخانه ( رئیس ) کارکنان2344-2369
167دفتر ارتباط با صنعت221576506263
168دفتر اساتید ارشد علوم تربیتی2327
169دفتر اساتید گروه کشاورزی2208-2519
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.