دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
229گزینش2314
255کارشناسی ارشد پژوهشی231576507664
95آبدارخانه ریاست2316
75امتحانات عمران - مکانیک و کامپیوتر2317
114آموزش عمران و مکانیک2317
262کامپیوتر عمران2317
200روابط عمومی ( خوشنویسی و سمعی و بصری )2318
77املاک و مستغلات2319
211سوله کشاورزی و آز خاک2320
55رییس اداره حقوقی232176507635
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.