دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
106آزمایشگاه گیاه شناسی مجتمع2306
263کامپیوتر گروه کشاورزی امتحانات2307
67اداره آموزش وامتحانات کشاورزی2308
51رییس اداره طراحی2310
56رییس اداره طراحی (کارشناس عمران )2310
7معاونت عمران231176507660
134بسیج دانشجویی231276502507
251نشریه بسیج دانشجویی2313
14مدیر گزینش231476505682
48رییس اداره کارگزینی231476505682
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.