دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
100آزمایشگاه روباتیک2294
103آزمایشگاه فیزیک ( مجتمع )2295
190دفتر مسئول آزمایشگاهها2296
61رییس صندوق رفاه دانشجویی229876507035
242مسئول صندوق رفاه دانشجویی229876507035
144تاسیسات (کارگاه)2299
174دفتر ساختمان ۷ دانشکده فنی2302
128بایگانی عمران-مکانیک-ساختمان2303
113آموزش عمران-برادران2304
19مدیر گروه مکانیک خودرو230576509405
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.